Bereme si kanystr na vodu s kohoutkem s sebou na vodu


Poněkud kostrbatý nadpis článku mírně poupravíme v jeho závěru výrazem „vodácká výprava“, tím se vysvětluje, co tím máme na mysli. Vodáci se v naší krásné zemi těší značné pozornosti včetně médií, jen si povšimněte, kolik energie bylo vynaloženo na film „Proč bychom se netopili“ na námět stejnojmenné knihy Zdeňka Šmída, a jak velkého úspěchu se těšily reklamní spoty s Ivanem Trojanem z vodáckého prostředí.

vodácká výprava

Vodáci putují po hladinách řek dvěma základními způsoby, buď si vozí vlastní lodě dodávkou nebo vozidlem s přívěsem, anebo si komplet vybavení pronajímají. Ten první způsob je v mnoha směrech výhodnější už jen proto, že máte s sebou pohotovostní vozidlo. Můžete do něj naložit většinu těžké bagáže a nemusíte se s ní vláčet v lodích. Součástí tohoto postupu je také nakládka pitné vody, převážené v kanystrech na vodu s kohoutkem 20 l.

pitná voda

Proč se zde zmiňujeme zrovna o kanystrech? Kanystr je totiž ideální nádoba pro uchovávání většího množství pitné vody pro pití, vaření a hygienické účely, a to zejména v oblastech, kde je zdroj pitné vody nedostupný nebo problematický. Vezmete-li s sebou více kanystrů, snadno pak překonáte většinu úskalí vodních toků, kde se táboří na divoko, a kde je obecně problém s dostupností zdroje vody. Toto se týká například horního toku Úhlavy mezi Švihovem a Přešticemi.

Zásobování vodou je pro úspěch vodáckých výprav zásadní a vázne-li, je to problém, který dokáže putování narušit tak, že se lidé přesouvají do jiných oblastí nebo plavbu neplánovaně předčasně ukončí. Nač si tedy kazit jednu z nejzajímavějších dovolenkových aktivit, na níž se těšíme a rozmýšlíme, jaká dobrodružství se tu dají prožít. A že je na vodě báječně v partě lidí, s nimiž si rozumíme, a že se tu také každý projeví tak, že odhalí své skutečné morální vlastnosti, o tom se můžete přesvědčit i vy.