Bez hromosvodu riskujete požár

Kolem hromosvodů existuje mnoho fám a nesmyslů. Správně by se mělo říkat bleskosvod, protože toto zařízení svádí do země bleskový výboj, zatímco hrom je pouze zvukový efekt spojený s tímto výbojem. Abychom pochopili princip hromosvodu, je potřeba vědět, co to vůbec je bouřka. Přesto, že ještě před dvěma sty lety považovali lidé bouřku za trest boží a chránili se například tím, že do okna dali rozsvícenou petrolejovou lampu, od roku 1795 již lidé vědí, že bouřka je běžný meteorologický jev.
blesk město
Tehdy totiž český katolický kněz, vynálezce, léčitel a hudebník Prokop Diviš vynalezl první bleskosvod na světě.  Mnoho let totiž pozoroval bleskové výboje, které vznikají díky elektrickým výbojům v mracích zvaných kumulonimby.  Základem Divišova stroje byl čtyřicetimetrový stožár, na jehož vrcholu byl železný kříž, na kterém byly umístěny železné tyče, ke kterým byly přivařeny kovové krabice.  V těchto krabicích bylo v železných pilinách umístěno asi čtyři sta kovových hrotů.
Dnes již víme, že k řádnému svodu blesku do země nepotřebujeme tak složitý mechanismus, ale stačí kvalitně postavená soustava, která vyrovná potenciál bleskového výboje tak, že jej nejkratší cestou svede do země.
bleskové výboje
Druhy bleskosvodů
·         Aktivní
·         Pasivní
Aktivní hromosvody jsou moderní ochranou budov proti blesku. Jde o nerezovou tyč (jímač) na níž je umístěna elektronická hlavice. Tato hlavice je nejkratší cestou spojena se zemí tak, aby odpor mezi svodem a zemí byl menší než pět ohmů. V případě, že se blíží bouřka, aktivní bleskosvod pozná stoupající elektrický potenciál a těsně před tím, než dojde k bleskovému výboji, který by mohl ohrozit dům, vyšle elektrický impuls, který vytvoří blesku cestu a ten po svodu „sjede“ do země.
Pasivní hromosvody pracuji na principu dokonalého pokrytí všech míst domu ocelovým, měděným či nerezovým lanem či drátem, kdy na hřebenu domu jsou umístěny jímače, které vykrývají plochu domu. Pokud dojde k bleskovému výboji, blesk zasáhne některou z části této soustavy a je bezpečně sveden do země.
blesk, modrá obloha
Výhody a nevýhody
Výhodou aktivního bleskosvodu je fakt, že k ochraně celého domu stačí jeden jímač a jeden svod do země. Nevýhodou je vysoká cena.
Naopak pasivní bleskosvod vyžaduje dokonalé pospojování všech bodů domu, které by mohly přečnívat samotnou soustavu. Kromě umístění jímačů spojených se soustavou je tak nutné pospojovat komíny, vložky komínů, antény, satelitní paraboly apod. Výsledná cena pasivní soustavy je ovšem podstatně nižší než cena aktivní.