Dětské tábory pro děti od 7 do 16 let


DÄ›tské táborypatří k nejvyhledávanÄ›jším zážitkům. Chcete-li, aby VaÅ¡e dÄ›ti zažily opravdové dobrodružství uprostÅ™ed přírody pod dozorem zkuÅ¡ených vedoucích, pak nabízíme tábor s námi. NaÅ¡i vedoucí jsou nejen pedagogicky vzdÄ›laní, ale také mají mnoho zkuÅ¡eností s prací s dÄ›tmi i bÄ›hem roku. VýbÄ›ru spolehlivých vedoucích vÄ›nujeme velkou pozornost. jsou souÄástí naší Äinnosti. Díky referencím z Å™ad dÄ›tí i rodiÄů se nám již nyní hlásí na tábor dÄ›ti. Proto neváhejte a pokud jeÅ¡tÄ› tábor pro své dítÄ› nemáte, podejte si pÅ™ihlášku vÄas. Jen tak Vám můžeme zaruÄit, že jeÅ¡tÄ› budeme mít volné místo. Podání pÅ™ihlášky je jednoduché – vyplníte ji online a poÅ¡lete. Obratem se Vám ozveme.Za dobrodružstvím na ÄŒeskomoravskou vrchovinuV pÅ™ekrásném areálu nedaleko malebného mÄ›steÄka TelÄ se odehraje o prázdninách dobrodružství, které nadchne dÄ›ti v každém vÄ›ku. Kvalitní ubytování, možnost koupání, hÅ™iÅ¡tÄ› a moderní zázemí uprostÅ™ed přírody. Na naÅ¡ich internetových stránkách najdete kompletní informace vÄetnÄ› seznamu vÄ›cí, informacích o areálu i s odkazem na nÄ›j, fotografie z minulých táborů, ale i cenné informace o tom, jak správnÄ› tábor vybrat. DÄ›tské tábory jsou mezi dÄ›tmi oblíbené, ale na rodiÄích je, aby mÄ›li jistotu, že o jejich dÄ›ti bude dobÅ™e postaráno. A pokud by se Vám moc stýskalo, každý den se bÄ›hem konání naÅ¡eho tábora na naÅ¡ich stránkách dozvíte aktuální zprávy. NenaÅ¡li jste odpovÄ›Ä na nÄ›jakou VaÅ¡i otázku na naÅ¡ich stránkách? NapiÅ¡te nám, rádi Vám dotazy zodpovíme.