Kolik budu brát při dohodě o pracovní činnosti?

Usmálo se na vás štěstí a podařilo se vám konečně najít práci, i když jen „brigádně“. Ale povězme si, že současný zákoník práce nezná pojem „brigáda“. Tímto názvoslovím většina lidí a bohužel, i některých zaměstnavatelů, nazývá dohody.

hledat práci

A ty dělíme na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Neznalému se nemůžeme divit, když drží v ruce smlouvu – dohodu o pracovní činnosti, že bude s uspokojením hlásat: „Mám brigádu!“

Protože podmínky – a dnes budeme zmiňovat výslovně dohodu o pracovní činnosti – zavánějí jakousi brigádou. Možná i proto, že nemusíte do nové práce docházet pravidelně každý den a úvazek také není na celou pracovní dobu. Dohoda o pracovní činnosti musí splňovat určité podmínky, které stanoví zákoník práce a váš zaměstnavatel je povinen se jimi řídit, jinak by mohl být postižen pokutou, pokud by neplnění těchto podmínek zjistila kontrola z Inspektorátu práce. Takže, jak vyplývá z dosud nastíněných podmínek, nejedná se o b r i g á d u, nýbrž o jiný druh pracovního poměru.

Pro vás poskytujeme základní informaci, a to, že na tuto dohodu můžete pracovat u svého zaměstnavatele v p r ů m ě r u maximálně na polovinu stanoveného týdenního úvazku. To vše vám váš nový chlebodárce sdělí a uzavře s vámi písemnou dohodu, kde mohou být uvedeny i další podmínky. Neradujte se ale, že budete mít nárok i na dovolenou nebo na „paragraf“, jak s oblibou zaměstnanci používají. Pokud půjdete k lékaři, rozlučte se s tím, že vám dobu ošetření zaměstnavatel proplatí.

kalkulačka peníze

Ale co zajímá většinu lidí, pracujících na dohodu – kolik vlastně budou brát čistého?

K tomu vám dopomůže výpočet čisté mzdy dpč https://www.kalkulackacistemzdy.cz/ naše kalkulačka čisté mzdy, kterou vyplníte dle návodu. Podstatné bude, zda máte podepsané daňové prohlášení a jaké výše hrubé mzdy dosáhnete.