Schodiště u domu

Při stavbě domu je třeba se vždy také zaměřit na pohodlný pohyb po schodišti, které tu slouží k vyrovnání výškových rozdílů. Několik schodů ke dveřím do domu obvykle problémem nebývá. Pokud je však schodiště delší, je třeba schodišti věnovat péči. Schody u domu musí být hlavně bezpečné. Měly by být především:
§  stabilní
§  postavené z pevného materiálu
§  pevně ležet v terénu
§  zapadnout do celkového řešení úprav okolo domu
dveře a vrata

Je rovněž třeba počítat s tím, že schodiště bude vystaveno působení povětrnostních podmínek a rovněž velkým teplotním rozdílům během ročních období.
§  Schody na schodišti by měly být kvůli zvýšené bezpečnosti mírně vyspárovány, aby z nich mohla odtékat voda.
§  Na schodech by se rovněž neměl držet mech či řasy, neboť oboje vytváří nebezpečně kluzký povrch.
§  Schodiště by mělo být ve správném poměru výšky a šířky jednotlivých schodů.
§  Délka nepřetržitého stoupání či klesání po schodech by měla být vyrovnaná.
žluté dveře

Výstup a sestup po schodišti

Schodiště a schody bývají vystavěny zpravidla kolmo ke svahu, ale mohou být i součástí opěrné zídky.
§  Pokud je však svah příliš prudký, je mnohem vhodnější, když je schodiště vystavěno v obloucích. Pokud by totiž bylo stoupání do schodiště příliš prudké, nebylo by pro nikoho pohodlné.
§  Jsou-li potom schody příliš dlouhé, je vhodné schodiště rozdělit, a to tak, že mezi jednotlivými úseky schodiště vybudujeme podesty, anebo odpočívadla.
§  Aby byla chůze po schodišti jistější, doplníme schody zábradlím.
§  Pokud jsou schody používané i za tmy, bude rozhodně nutné na schodišti nainstalovat osvětlení.
venkovní zábradlí

Osvětlení schodiště

Možností, jak osvětlit schodiště existuje několik:
§  Lampy na schodech kopírují cestu po nich.
§  Světla jsou zapuštěna přímo do schodišťových stupňů.
§  Na schodišti jsou zabudována automatická světla s pohybovým čidlem.