Jak si udržet duševní zdraví?

Návodů, jak si udržet duševní zdraví, najdeme na internetu bezpočet. Tím nejlepším rádcem je pro každého z nás vlastní zdravý selský rozum. Který nejlépe poradí, co tělu způsobuje nerovnováhu, stres a citovou vyprahlost. Protože nejen fyzická zdatnost, ale často i ta duševní, je přímo závislá na způsobu života, který dotyčná osoba vede. Předcházet zdravotním problémům je možné dodržením několika zásadních pravidel, která usnadní  celoživotní radost a pohodu. To, že pohyb je zdraví prospěšný víme sice všichni. Ale ne každý si na něj vyhradí v běžném životě čas. A vůbec není potřeba se intenzivně věnovat náročným sportům.

Příroda léčí

Úplně stačí každý den si dopřát půlhodinovou procházku či projížďku na kole. Cvičení jógy rovněž k duševnímu zdraví přispívá velkou měrou. Důležitá je pravidelnost. Jenom tak se může pohyb stát účinným likvidátorem stresů. Zdraví fyzické i duševní lze rovněž ovlivňovat stravou. Kterou, při dobrém výběru, je možné snížit tělesnou váhu na optimální míru. Rovněž je dobrým pomocníkem při předcházení vážných nemoci, jako je rakovina. Která silně zasahuje i zdraví duševní. I požívání velkého množství alkoholu přináší rizika zvýšené úzkosti a deprese.

Zelenina pro zdraví

Velkým problémem může být při vzniku kolize duševního zdraví nedostatek spánku. Doporučen je pravidelný rytmus bdělého stavu a spánku, který přináší do života tolik potřebnou rovnováhu. Vyplatí se dodržování rituálů před usnutím. Například čtení knížek. A dbát na to, aby byla ložnice vyvětraná a pokud možno i zatemnělá. Změna životního stylu pomáhá i při v boji se stresem. Ať už na pracovišti či v osobních vztazích. Utřídit si priority, nejlépe psanou formou, která umožní pěstovat tolik potřebnou asertivitu. Protože vždycky s odstupem od problému se objeví vše podstatné. A tím jsou dobré vztahy se spřízněnými dušemi. A hlavně nalezení optimismu. Od kterého je jenom krůček ke spokojenému životu. Přátelské vztahy s ostatními lidmi přináší zlepšení duševní pohody. Dokonce i práce na zahrádce může přinášet do života tolik potřebné pocity radosti. A pokud se přes plot zasmějete na souseda, udělali jste pro svoje duševní zdraví nejvíce.