Zahrádkářův podzim

Ačkoli tomu pohled z okna i na teploměr neodpovídá, s končícím letním obdobím je nutné věnovat pozornost i na pomalu se blížící zimní období na našich zahradách. Zahrádkáři a chalupáři by neměli zahálet a nechat se opíjet teplými slunečnými paprsky babího léta.
Podzimní zahrada
Svou podzimní práci začněte sklizní posledních plodů na zahradách. Škoda by byla nevěnovat se plodům na volně rostoucích keřích, jako jsou šípky, trnky, jeřabiny, pomalu se pod stromy objevují spadané ořechy.
Avšak než je uložíme k pozdějšímu upotřebení, věnujte se podrobné přípravě místa ke skladování.
zralé šípky
  Nejprve se věnujte místu, ve kterém chcete úrodu skladovat. Většinou se jedná o různé sklepy či komory. Tyto prostory je vhodné před každoročním uložením řádně vyčistit, ideálně vybílit a vysířit. Tím se zbavíme všech případných choroboplodných zárodků, které mohli přežít od minulé sklizně. Důležité je také místnosti větrat
Všechny nádoby, do kterých budeme plody ukládat (bedýnky, krabice) musejí být rovněž čisté, přehledné a prostorné. Vyhněte se přílišnému vrstvení plodů. Tím byste se připravili o možnost kontroly uskladněného ovoce.  
zpracování plodů
Před vlastním uložení plodů je důležitá jejich řádná kontrola. Skladujte pouze zdravé plody. Pokud budou jakkoli nahnilé či jinak napadené, vyhoďte jej. Tím předejdete nakažení dalších plodů. Uložené plody občas kontrolujte.
Úrodu není nutné jen skladovat, ale lze ji využít i dalšími způsoby. Většina plodin z našeho podnebí lze usušit nebo z nich připravit kompot či marmelády. Další způsob zpracování je moštování. 
Ke konci léta je důležité myslet i na následující rok. Pokud máte na zahradě letničky a chcete je i příští rok je důležité sbírat jejich semínka. Zároveň je končící léto ideálním obdobím pro sázení cibulovin, především narcisů. S cibulkami sněženek, bledulí, kosatců, krokusů či tulipánů je vhodné ještě pár týdnů počkat na chladnější období.  Záhony si zatím jen připravte. Záhony je ideální zrýt a přidat kompost. Cibulky sázejte do dostatečné hloubky. Menší cibulky do 10 cm, větší cibulky do hloubky 15 cm.
Stejně tak jako s většinou cibulovin, počkejte na sázení ovocných stromů taktéž na chladnější období.  Nicméně, příprava ploch je užitečná. Vykopete v předstihu jámy pro sadbu ovocných stromů, jejich zvětrání bude pro nově zasázené strom přínosem.
S jehličnany čekat nemusíte, avšak je důležité nezapomínat na zálivku.  Stejnou péči věnujte i růžím. Zastřihněte odkvetlé květy a přerostlé výhony a přihnojte kvalitním kompostem.